[1]
K. Leksy i K. Borzucka-Sitkiewicz, „The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]”, 10.14746/se, nr 61, s. 61–75, cze. 2021.