Melosik, Z. „Tożsamość We współczesnej Instytucji: Zarządzanie Poprzez Przestrzenie Upodmiotowienia”. Studia Edukacyjne, nr 46, styczeń 2020, s. 39-48, doi:10.14746/se.2017.46.3.