Szymański, M. J. „Balans Na Linie – Kilka Uwag O Polskich Reformach oświaty ”. Studia Edukacyjne, nr 52, marzec 2019, s. 49-60, doi:10.14746/se.2019.52.4.