Abramowicz, D. „Daria HeJwosz-GroMkowska, Edukacja Obywatelska We współczesnej Anglii. Studium Socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, Ss. 392”. Studia Edukacyjne, nr 52, marzec 2019, s. 345-50, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21253.