Barańska, M., M. Brenk, A. Mańkowska, i K. Nowak-Kluczyński. „Przyszczypkowski K., Edukacja Dla Demokracji. Strategie Zmian a Kompetencje Obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity After Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, Technology, and Education, [w:] Digital ”. Studia Edukacyjne, nr 52, marzec 2019, s. 351-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21254.