Melosik, Z. „ Książka Jako «złoty standard» W Naukach Humanistycznych I społecznych”. Studia Edukacyjne, nr 52, marzec 2019, s. 7-22, doi:10.14746/se.2019.52.1.