Miąso , J. „«Wielki wstrząs» – Nowe Media a Kapitał społeczny – pomnażanie Czy drenaż? Konieczność Wzmacniania Merytorycznej I Personalistycznej Edukacji Medialnej Dla Budowania kapitału społecznego”. Studia Edukacyjne, nr 53, czerwiec 2019, s. 241-53, doi:10.14746/se.2019.53.13.