Teusz , G. „Znaczenie «doświadczenia hermeneutycznego» W ujęciu H.-G. Gadamera Dla Edukacji”. Studia Edukacyjne, nr 53, czerwiec 2019, s. 275-84, doi:10.14746/se.2019.53.15.