Rajewska de Mezer, J. „ Edukacja Akademicka przyszłych pracowników Socjalnych W Zakresie Zagadnień Prawnych I Jej Znaczenie Dla Projektowania Efektywnego Wsparcia beneficjentów Pomocy społecznej”. Studia Edukacyjne, nr 53, czerwiec 2019, s. 341-60, doi:10.14746/se.2019.53.19.