Kopeć, Danuta. „Rozważania wstępne O Paradygmacie Relacyjnym W Edukacji I Rehabilitacji osób Z niepełnosprawnością Intelektualną”. Studia Edukacyjne, nr 54, wrzesień 2019, doi:10.14746/se.2019.54.4.