Hilderbrandt-Wypych , Dobrochna. „Bohaterstwo Narodowe W kontekście świeckim I Religijnym – O powiązaniach między Nacjonalizmem, Religią a Edukacją”. Studia Edukacyjne, nr 55, grudzień 2019, s. 163-82, doi:10.14746/se.2019.55.10.