Rajewska de Mezer , Joanna. „Wybrane Problemy postępowania Wobec Nieletnich popełniających Czyny Karalne”. Studia Edukacyjne, nr 48, kwiecień 2018, s. 229-48, doi:10.14746/se.2018.48.15.