Nawrot-Borowska, M., i E. Krauze. „Sprawozdanie Z Seminarium Naukowo-Metodycznego «Dzieci Wojny I Dzieci Uchodźcy – O Prawach Dzieci Z różnych perspektyw» Bydgoszcz, 17 Maja 2018 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 48, kwiecień 2018, s. 415-7, doi:10.14746/se.2018.48.30.