Kubiak, H. „Narracje rodziców młodzieży Z Zaburzeniami Psychicznymi”. Studia Edukacyjne, nr 56, marzec 2020, s. 167- 184, doi:10.14746/se.2020.56.9.