Leksy, . K. „Znaczenie podejścia Partycypacyjnego W Promocji Zdrowia I Profilaktyce Nowotworowej”. Studia Edukacyjne, nr 56, marzec 2020, s. 309-21, doi:10.14746/se.2020.56.17.