Chojak, M. „Neuropedagogika wśród Dyscyplin Naukowych – próba Doprecyzowania Nazewnictwa”. Studia Edukacyjne, nr 56, marzec 2020, s. 369-84, doi:10.14746/se.2020.56.20.