Wojnowski, Kazimierz. „Aksjologia Normatywna Przykazań Judaizmu Tarjag Micwot – niektóre Aspekty (do) Nauczania I Wychowania”. Studia Edukacyjne, nr 57, czerwiec 2020, s. 161-76, doi:10.14746/se.2020.57.11.