Góźdź, J. „Wpływ Motywacji Do Nauki Na ściąganie W Szkole”. Studia Edukacyjne, nr 57, czerwiec 2020, s. 257-66, doi:10.14746/se.2020.57.18.