Kasprzak, Michalina. „Sprawozdanie Z VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Education for Learning Society: An Interdisciplinary approach» [Edukacja Dla społeczeństwa uczącego się: Podejście interdyscyplinarne], Konferencja Online, 6 Lipca 2020”. Studia Edukacyjne, nr 57, czerwiec 2020, s. 327-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25065.