Cybal-Michalska , Agnieszka. „Kariera Jako Domena hierarchizująca Przestrzeń społeczną – Perspektywa Funkcjonalno-Strukturalna”. Studia Edukacyjne, nr 41, grudzień 2020, s. 21-36, doi:10.14746/se.2016.41.2.