Kasprzak, Michalina. „Edukacja Pozaszkolna Dzieci – Zmienić myślenie O przyszłości”. Studia Edukacyjne, nr 41, październik 2016, s. 227-36, doi:10.14746/se.2016.41.14.