Jarczyńska, J. . „Nadmierne Korzystanie Z Sieci społecznościowych Przez młodzieŜ Szkolną – Charakterystyka Zjawiska”. Studia Edukacyjne, nr 41, grudzień 2020, s. 237-60, doi:10.14746/se.2016.41.15.