Kościańczuk, Marcela. „Metafory W słuŜbie Budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu Jako narzędzie Badania Dyskursu Katolickiego Na Temat mniejszości Homoseksualnej I zwolenników Teorii Gender (na przykładzie Medialnych Wypowiedzi Dariusza Oko”. Studia Edukacyjne, nr 41, grudzień 2020, s. 307-22, doi:10.14746/se.2016.41.19.