Junik, Wioletta. „Wybrane narzędzia Do Pomiaru Rezyliencji (resilience) wśród Dzieci I młodzieŜy”. Studia Edukacyjne, nr 41, grudzień 2020, s. 335-58, doi:10.14746/se.2016.41.21.