Bojarczuk, Agnieszka, i in. „Sprawozdanie Z Międzynarodowego Seminarium Naukowo-Dydaktycznego «Uczony – Student – Nauczyciel – Rodzic: Idea Wielostronnego Partnerstwa Realizowana Na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM» Poznań, 23 września 2016 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 41, grudzień 2020, s. 467-70, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25250.