Matysiak-Błaszczyk , Agata, i Barbara Jankowiak. „Znaczenie Relacji przywiązania W Cyklu życia człowieka. Analiza Wybranych aspektów Bliskich Relacji”. Studia Edukacyjne, nr 44, listopad 2020, s. 195-08, doi:10.14746/se.2017.44.12.