Andraszczyk , Wojciech. „Młode Kobiety W Gangach: Między Wiktymizacją a Maskulinizacją”. Studia Edukacyjne, nr 44, listopad 2020, s. 231-46, doi:10.14746/se.2017.44.14.