Ayzik, E. „Teoretyczne podejście Do świadomości Jako Kategorii Interdyscyplinarnej – Kilka Refleksji”. Studia Edukacyjne, nr 44, 1, s. 427-36, doi:10.14746/se.2017.44.27.