Pawełek, K. . „Sprawozdanie Z Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji «Aktualne Zagadnienia Pomocy Jednostce W Kryzysowych sytuacjach» (Актуальные вопросы помощи личности в кризисных состояниях) Brześć (Białoruś), 23-24 Marca 2017 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 44, listopad 2020, s. 445-50, doi:10.14746/se.2017.44.31.