Adamczewski, J. K. „ Sprawozdanie Z IX Konferencji Organizacji Studenckich Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Poznań, 17 Maja 2017 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 44, 1, s. 452- 455, doi:10.14746/se.2017.44.33.