Gulczyńska, A. „Użyteczność Stosowania pojęcia «rodzina normalna» – Z Perspektywy Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”. Studia Edukacyjne, nr 43, 1, s. 177-92, doi:10.14746/se.2017.43.11.