Kasperek, A. „ Słowiańszczyzna W podręcznikach. Studium Socjologiczne Nad możliwością Budowania Alternatywnych Narracji Historycznych O początkach państwa Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 43, 1, s. 315-34, doi:10.14746/se.2017.43.19.