Lorenzová, Jitka. „Idea Autorytetu W myśleniu Pedagogicznym”. Studia Edukacyjne, nr 43, marzec 2017, s. 385-02, doi:10.14746/se.2017.43.23.