Litawa, A. „Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rrosalska (red.), Uniwersytety Ludowe – pomiędzy Starymi a Nowymi Wyzwaniami, Kaszubski Uniwersytet Ludowy W Wieżycy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016,”. Studia Edukacyjne, nr 43, 1, s. 427-31, doi:10.14746/se.2017.43.25.