Schmidt, A. „«Wokół dwujęzyczności…» Sprawozdanie Ze Spotkań Z Panią Agnieszką Steur Zorganizowanych Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu 15 - 17 Listopada 2016 Roku”. Studia Edukacyjne, nr 43, 1, s. 443-6, doi:10.14746/se.2017.43.29.