Gierczyk , M. „Wkład Uzdolnionych Jednostek I Zachowań Niekonformistycznych W Cnoty W Sferze Publicznej”. Studia Edukacyjne, nr 47, marzec 2018, s. 197-08, doi:10.14746/se.2018.47.13.