Sobczak , Anna. „McJob – między Dehumanizacją Pracy a wstępem Do Kariery Zawodowej”. Studia Edukacyjne, nr 47, marzec 2018, s. 245-56, doi:10.14746/se.2018.47.16.