Bar, N. „Model szkół kształcących Nauczycieli Jako Praktyka Partnerstwa pomiędzy Uniwersytetami I szkołami kształcącymi Nauczycieli I pedagogów: Wieloletnie Badanie Ewaluacyjne W Izraelu”. Studia Edukacyjne, nr 42, 1, s. 453-69, doi:10.14746/se.2016.42.26.