Kasperek-Golimowska, Ewa. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «O róŜnych Drogach Doskonalenia Zdrowia. Konteksty Medyczne, Psychopedagogiczne, kulturowe»”. Studia Edukacyjne, nr 42, grudzień 2020, s. 539-4, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546.