Jankowiak, Barbara. „Rodzinne I Partnerskie Uwarunkowania Dobrostanu studentów”. Studia Edukacyjne, nr 40, grudzień 2020, s. 177-90, doi:10.14746/se.2016.40.11.