Byra, S., i J. Kirenko. „Kwestionariusz Reakcji Przystosowawczych (KRP) – Polska Adaptacja Reactions to Impairment and Disability Inventory – RIDI H. Livneha I R.F. Antonaka”. Studia Edukacyjne, nr 40, 1, s. 229- 260, doi:10.14746/se.2016.40.14.