Gonen-Avital, S. „Różnorodność Kulturowa I Jej Implikacje względem Postaw rodziców Wobec trudności W Uczeniu Się Ich Dzieci – Przyczynek Do Badań”. Studia Edukacyjne, nr 40, 1, s. 353-77, doi:10.14746/se.2016.40.19.