Madalińska-Michalak, Joanna. „Nauczyciele Etyki O Swoich Kwalifikacjach, kształceniu I Doskonaleniu Zawodowym”. Studia Edukacyjne, nr 50, grudzień 2018, s. 73-94, doi:10.14746/se.2018.50.5.