Jarosz, Ewa. „Dziecko I dzieciństwo – Dialektyka konstruktów W Dyskursie społecznym I Naukowo- -Badawczym”. Studia Edukacyjne, nr 50, grudzień 2020, s. 169-96, doi:10.14746/se.2018.50.12.