Teusz , G. „Doświadczenie Domu Rodzinnego W Narracjach (auto)biograficznych osób Z Rodzin Polskich Na Emigracji”. Studia Edukacyjne, nr 50, 1, s. 321-30, doi:10.14746/se.2018.50.21.