Bednarz-Grzybek , R., i I. Krasińska. „Edukacja Zdrowotna I Seksualna Na łamach «Świata Płciowego» (1905-1906)”. Studia Edukacyjne, nr 50, 1, s. 369-85, doi:10.14746/se.2018.50.24.