Violetta Rodek, V. R. „Poczucie własnej skuteczności Jako Czynnik różnicujący Samodzielne Uczenie Się studentów”. Studia Edukacyjne, nr 58, 1, s. 107-22, doi:10.14746/se.2020.58.6.