Solarczyk-Ambrozik, Ewa. „Całożyciowe Uczenie Się Jako Idea Edukacyjna, Polityka, Strategie działań I zmieniający Się Krajobraz Edukacyjny rzeczywistości”. Studia Edukacyjne, nr 51, grudzień 2018, s. 23-37, doi:10.14746/se.2018.51.2.