Miler-Slawiczek, H. „ Przemiany wzorów Osobowych żołnierzy W świetle Procesu Profesjonalizacji Wojska Polskiego”. Studia Edukacyjne, nr 51, grudzień 2015, s. 237-49, doi:10.14746/se.2018.51.14.