Poklek, R. „Grupowe oddziaływania Penitencjarne Na przykładzie Programu Dla Skazanych młodocianych «Efekt motyla» ”. Studia Edukacyjne, nr 51, grudzień 2018, s. 437-56, doi:10.14746/se.2018.51.26.